Somat Płyn nabłyszczający do zmywarek z efektem wspomagania suszenia 500 ml

Zakupy spożywcze online

Somat Płyn nabłyszczający do zmywarek z efektem wspomagania suszenia 500 ml

14,99 zł
29,98 zł/L
Opis

opis produktu

Płyn nabłyszczający Somat z efektem wspomagania suszenia zapewnia połysk naczyń, zapobiega zaciekom oraz przyspiesza schnięcie, zwłaszcza naczyń plastikowych.

składniki

5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)
konserwanty (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Nabłyszczacz do zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Zawiera Metylchloroizotiazolinon i Metylizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

nazwa uregulowana prawnie

Nabłyszczacz do zmywarek.

nazwa marki lub dystrybutora

Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobodenja 383
11000 Beograd
Srbija

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Regularnie wlewaj płyn do właściwego zbiorniczka w zmywarce. Dozowanie następuje automatycznie.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacje dla użytkowników i personelu medycznego: tel.: 32 412 01 00 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99