AJAX FLORAL FIESTA PŁYN CZYSZCZĄCY POLNE KWIATY 1 L

Zakupy spożywcze online

AJAX FLORAL FIESTA PŁYN CZYSZCZĄCY POLNE KWIATY 1 L

7,49 zł
7,49 zł/L
Opis

opis produktu

Neutralne pH - chroni delikatne powierzchnie (marmur, ceramika).

przechowywanie

Data ważności: 3 lata od daty produkcji na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Płyn czyszczący Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Płyn czyszczący

nazwa marki lub dystrybutora

Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa
Polska

przygotowanie i stosowanie

Rozcieńczony: duże powierzchnie Nierozcieńczony: trudne plamy

adres zwrotny

Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa Polska Tel: 801 11 66 11 www.ajax.com